Welcome, visitor! [ Register | Login

About Us

Важно! 
BaiGanyo.com не носи отговорност за съдържанието на публикуваните на сайта реклами и обяви.

Употребата на публикуваните в този сайт материали в други сайтове е забранена.

BaiGanyo.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на сайта на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма. BaiGanyo.com си запазва правото да коригира материалите на външните автори. BaiGanyo.com не носи отговорност за нарушения на авторските права, извършени от потребителите на системата, но си запазва правото да възпрепятства подобни действия. 

 

За помощ, повече информация, контакти и реклама

e-mail: adm.bganyo@gmail.com

Go To Top